cannabis

Stort intresse men tunt underlag för danskt cannabisförsök

Fler än förväntat har fått cannabis utskrivet som medicin. Men cannabis som behandling mot kronisk smärta är en bristfällig lösning enligt flera internationella studier.

Sedan januari 2018 är det möjligt att skriva ut medicinsk cannabis på recept i Danmark. Men empiriska underlaget är tunt enligt Videnskap.dk.

En sammanställning av flera stora studier inom fältet som publicerades i tidskriften Pain förra året tyder på att den smärtstillande effekten av medicinsk cannabis är begränsad. Forskarna skriver att bara 1 av 24 patienter med kronisk smärta upplever en positiv effekt när de behandlas med medicinsk cannabis. Den effekt som uppnås beskrivs som liten. Däremot drabbas 1 av 6 patienter av biverkningar såsom trötthet, ångest eller depression.

Den danska professorn Lars Arendt-Nielsen forskar på kronisk smärta vid Ålborgs Universitet. Han säger att det på sin höjd finns enstaka personer som kan ha nytta av cannabis som smärtlindring.
– De senaste stora internationella översikterna visar inte på något vetenskapligt stöd för att medicinsk cannabis går att använda mot kronisk smärta, säger han till Videnskap.dk.

Han är irriterad över att danska politiker tagit över något som han anser borde vara forskarnas roll – att dra slutsatser om vilka substanser som är effektiva som behandling och inte.
– Eller att politiker uttalar sig om vad cannabis kan användas till, exempelvis smärta, där det nu blir allt tydligare att det inte finns någon effekt, säger Lars Arendt-Nielsen.

Danska patienter kan få cannabis utskrivet på recept som lindring vid exempelvis multipel skleros, ryggmärgsskador, illamående i samband med kemoterapi, eller kronisk smärta. Hittills har mer än 1200 patienter fått cannabis utskrivet. Förväntan från statens sida var cirka 500 förskrivningar under det första året. Men många danska läkare är fortfarande skeptiska till att skriva ut cannabis som medicin. Det rapporterar Ekot.

Det danska Läkemedelsverket säger att de aldrig rekommenderat cannabis som medicin, utan bara öppnat för möjligheten.
– Vissa studier tyder på en viss effekt, som verkar svag eller i bästa fall måttlig. Men det är inte tillräckligt för att rekommendera medicinsk cannabis, varken för kronisk eller neurologisk smärta, säger Eskild Colding-Jørgensen till Videnskab.dk.

Han menar att det är upp till läkarna om de vill skriva ut cannabis på recept till sina patienter.
– Ibland måste man prova något nytt som kanske inte har särskilt mycket stöd i litteraturen, säger han.

Danmarks försök med medicinsk cannabis löper fram till början av 2022.

Mer från Accent