alkohol

Stora skillnader i föräldrars bjudvanor mellan norr och söder

10 procent av föräldrarna i Västerbotten har bjudit sina femtonåringar på alkohol – men i Skåne är andelen hela 39 procent, enligt en ny undersökning. "Vi tror att närheten till billig alkohol från Danmark och kontinenten påverkar attityder hos föräldrar", säger Pi Högberg, kvalificerad utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Totalt sett har 22 procent av Sveriges föräldrar någon gång bjudit sina femtonåringar på alkohol, enligt undersökningen.

– Det är stora skillnader från söder till norr. Föräldrarna i Skåne är mest liberala och föräldrarna i Västerbotten, Norrbotten och Västmanland är mest restriktiva, säger Pi Högberg.

Andelen föräldrar som bjudit sina femtonåringar på alkohol ökar alltså inte per automatik ju längre söderut i landet familjen bor, men det finns ändå ett tydligt samband, enligt Pi Högberg.

– Det finns en gradient från norr till söder, det är inte huller om buller. Jag ser också likheter med skolundersökningar om berusningsdrickande – där finns också en gradient där skåningarna är värst. Så det finns ett mönster både i föräldrarnas attityder och över i barnens beteende.

Den näst högsta andelen föräldrar som har bjudit sina femtonåringar på alkohol, 30 procent, finns i Blekinge. På tredje plats kommer Kalmar län, med 27 procent, och på delad fjärde plats Gotland och Halland, med 26 procent. Motsvarande siffror i de mest restriktiva länen ligger på 10 procent för Västerbotten, 14 procent för Norrbotten och Västmanland samt 15 procent för Gävleborg.

Att det är så pass mycket vanligare att föräldrar bjuder sina femtonåringar på alkohol i södra Sverige kan bero på tillgängligheten på billig alkohol från Danmark och kontinenten, enligt Pi Högberg.

– Är alkohol lättillgängligt i samhället kanske attityderna blir därefter, det vill säga mer liberala.

Undersökningen visar även att 8 procent av de svenska föräldrarna tror att det bidrar till att ungdomar dricker mindre om de blir bjudna på alkohol hemma. Här ligger faktiskt Skåne under rikssnittet: bara 7 procent av de skånska föräldrarna tror att bjudandet bidrar till minskat drickande.

Forskning och regionala och internationella jämförelser visar att tillåtande föräldrar ökar ungdomsdrickandet, men det här är inte ett helt okontroversiellt område, enligt Pi Högberg.

– Bjudvanorna är ett svårt område att forska på. Vi är inte riktigt säkra på vad just den faktorn har för betydelse för ungdomars berusning och problem med alkohol. Det finns faktiskt forskning på senare år som visar att det inte har någon betydelse om man bjuder ungdomar, men bjudvanorna ingår sannolikt i ett paket av attityder och beteenden som föräldrar har och som påverkar ungdomarna under uppväxttiden.

Statens folkhälsoinstitut får ta emot en hel del kritik för att just bjudvanorna pekas ut som särskilt betydelsefulla, enligt Pi Högberg.

– För att ta reda på hur viktigt själva bjudandet är i paketet av beteenden och attityder så skulle man förmodligen vara tvungen att göra en helt oetisk undersökning där slumpvis utvalda föräldrar får truga på sina barn alkohol. Sedan skulle man följa dessa barn, och barn från en lika slumpvis utvald kontrollgrupp, över tid. Och en sådan undersökning går ju så klart inte att göra – det är svårt med forskning inom folkhälsoområdet rent generellt.

Undersökningen gjordes av SIFO, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, i april i år. 2 100 föräldrar med barn födda 1996 fick svara på ett antal frågor per telefon, och resultaten av undersökningen har portionerats ut under året.

Mer från Accent