Alkoholförgiftning

Stor ökning av alkoholförgiftning bland tonårsflickor i Storbritannien

Förgiftning är en av de vanligaste orsakerna bakom dödsfall bland tonåringar i världen. Och det är flickor och unga kvinnor som står för ökningen av antalet förgiftningsfall i Storbritannien.

De data som forskare från University of Nottingham analyserat omfattar 17 862 förgiftningsfall bland brittiska tonåringar mellan 1992 och 2012. Resultatet visar att det skett en 27-procentig ökning av antalet förgiftningsfall, skriver brittiska Independent. Då inbegrips olycksfall, de fall som forskarna rubricerar som ”avsiktligt självskadebeteende”, och alkoholförgiftning.

Den största ökningen gäller avsiktlig förgiftning bland 16-17-åriga flickor, och alkoholrelaterad förgiftning i gruppen flickor 15-16 år. I båda grupperna har antalet fall grovt räknat fördubblats, 16 procent av fallen handlade om alkoholförgiftning.

”En tänkbar förklaring till ökningen när det gäller antalet fall av alkoholförgiftning är att tillgängligheten ökat samtidigt som fler har råd att köpa alkohol. Antalet ställen där alkohol säljs har ökat och öppettiderna har blivit längre”, säger studiens författare till Independent.

Mer från Accent