Cannabis

Starkare cannabis har tagit över i Storbritannien

En studie från Kings Collage i London visar att högpotenta cannabissorter helt har tagit över den illegala marknaden för cannabis i Storbritannien.

Under det senaste decenniet har cannabisvarianter med högre THC-halt* blivit allt vanligare i Storbritannien och under 2016 utgjorde de 94 procent av all beslagtagen cannabis. Det rapporterar The Independent.

Forskarna tittade på nästan 1000 beslag och varnar för att de högpotenta varianterna av cannabis innebär en större risk för psykiska besvär till följd av drogen.

– Ökningen av högpotenta cannabisvarianter på gatorna utgör ett allvarligt hot mot brukarnas mentala hälsa, säger Dr Marta Di Forti, vid King’s College London’s Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience och huvudförfattare till studien.

Den brittiske drogexperten Max Daly är inte förvånad över utvecklingen och menar att det finns flera olika anledningar till att de svagare cannabisvarianterna konkurerats ut.

– Inflödet av hasch från Marocko ströps av den marockanska staten och i vakuumet som uppstod flyttade vietnamesiska aktörer in med sina starkare cannabisvarianter, säger han till The Independent.

Dock har det nu blivit så pass lätt att odla sin egen cannabis att vietnameserna har konkurrerats ut av hemodlad cannabis.

– Men det saknas valmöjligheter på marknaden, allt handlar om att odla så stark cannabis som möjligt, säger Max Daly.

Mer potenta cannabissorter utvinns från opollinerade honblommor på cannabisväxten och kallas för sinsemilla. Denna typ av cannabis har i genomsnitt 14 procent THC. Den svagare haschen har idag i genomsnitt en THC-halt på 6 procent.

Max Daly säger att sinsemillan dessutom oftast har lägre halter av CBD, en substans som motverkar THC:s psykoaktiva egenskaper, vilket leder till ett starkare rus, men också större risker. Han säger att de två substanserna tidigare fanns i ungefär lika stora delar men att moderna varianter ofta innehåller tre gånger mer THC än CBD.

De svenska cannabisbrukare som Accent pratar med är inte förvånade och säger att sinsemillan är lika vanlig i Sverige.
– Något annat är inte värt nått på marknaden. Jag skulle inte få tag på något annat ens om jag försökte, säger Lena från Malmö.

* THC är det psykoaktiva ämne i cannabis som framkallar rus.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent