Sömn

Sängfösaren kan sabba nattsömnen

Så lite som ett standardglas kan påverka nattsömnen negativt enligt en ny finsk studie.

4 098 män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 fick sin hjärtfrekvens undersökt i en okontrollerad miljö. Det rapporterar Medical News Today. Deltagarna bar hjärtfrekvensmätaren under minst två nätter; en natt efter att de druckit alkohol och en efter att de inte druckit. Mängden alkohol som testpersonerna druckit delades upp i kategorierna låg, medelhög och hög konsumtion i relation till deras kroppsvikt.

Hjärtfrekvensen styrs av det automatiska nervsystemet som bland annat också ansvarar för vår återhämtning under sömnen. Genom att mäta hjärtfrekvensen kunde forskarna därför uppskatta deltagarnas sömnkvalité under sömnens första tre timmar.

Resultatet tyder på att alkohol försämrar sömnkvalitén. Ett lågt intag försämrade återhämtningen med 9,3 procent, ett medelhögt intag försämrade med 24 procent och ett högt alkoholintag försämrade med 39,2 procent.

Resultaten var de samma för kvinnor och män såväl som för personer med aktiva respektive stillasittande yrken. Däremot verkar yngre beröras mer än äldre av alkoholens skadliga inverkan på sömnen.

Mer från Accent