Alkohol

Samband mellan sötsug och alkoholism

Godisätande kan medföra ökad risk att bli beroende av alkohol.

Amerikanska forskare visar att den som röker eller äter mycket sötsaker lättare blir beroende av alkohol. Det rapporterar Sveriges Radios Klartext.

Enligt Sveriges Radio har forskarna sett att den individ som får större dopamineffekt av socker löper större risk att bli beroende av andra preparat, som tobak eller alkohol.

Forskarna tror också att mycket socker i tidig ålder kan vänja hjärnan vid belöning och på så sätt göra individen mer benägen att ta ta till andra ämnen som ger samma effekt, som till exempel alkohol.

– En ökning av dopaminet just i belöningscentrum i hjärnan är den gemensamma nämnaren för alla former beroendeframkallande droger och beteenden, säger Fred Nyberg, professor i biologiskberoendeforskning vid Uppsala universitet.

Fred Nyberg anser att den här kunskapen kan vara användbar. Den som har en förälder med missbruksproblem kan minska risken att själv bli beroende genom att hålla nere konsumtionen av socker.

– Är det en individ, som har ärftligheten att kunna utveckla alkoholism så bör han vara försiktig med så enkla stimulerande substanser som socker, säger Fred Nyberg.

Mer från Accent