alkoholvanor

Så påverkar din partner dina alkoholvanor

Den som har en partner som berusar sig ofta kommer sannolikt att själv öka sin alkoholkonsumtion. Detta enligt en ny studie.

Accent har tidigare skrivit om att skilda dryckesvanor kan leda till skilsmässa.

I linje med det visar en ny studie att par i en relation påverkar varandras drickande. 297 heterosexuella par ingick i studien, som också ville undersöka om mäns eller kvinnors påverkan på partnern var störst. Paren var väl etablerade; de var sambo, förlovade eller gifta. Vid två tillfällen med tre års mellanrum undersöktes frekvensen av berusningsdrickande.

Resultatet visar att män och kvinnor påverkar sin partner lika mycket. Den som vid första undersökningstillfället hade en partner som drack sig berusad oftare, ökade sitt eget berusningsdrickande fram till andra undersökningstillfället, tre år senare. Forskarnas slutsats är att det inte endast är i början av ett förhållande som man påverkas av sin partner. Inga par som nyss träffats fanns med i studien.

Att ha en partner som dricker sig berusad ofta är alltså en riskfaktor som kan förutsäga hur mycket en individ kommer att dricka framöver. Forskarnas slutsats är därför att berusningsdrickande inte ska ses som ett individuellt riskbeteende, utan som ett familjeproblem.

Studien är gjord av amerikanska och kanadensiska forskare och är publicerad i Addictive behaviors.  I artikeln nämns inget om den nyktrare partnerns påverkan mot ett mer nyktert leverne.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer