Alkohol

Skilda dryckesvanor kan leda till skilsmässa

Både mängd och dryckesmönster kan påverka ett förhållande. Störst risk att förhållandet inte ska hålla löper par där kvinnan dricker mer än mannen. Det visar en ny studie från norska Folkhälsoinstitutet.

De flesta föredrar en partner som är så lik en själv som möjligt och särskilt verkar det gälla dryckesvanor.

Tidigare studier har visat att hög alkoholkonsumtion är det tredje största skälet till skilsmässa, endast slaget av otrohet och personliga olikheter.

Däremot har få tittat på dryckesvanorna hos makarna. Därför har lite varit känt om skillnadernas betydelse för skilsmässan.

I den aktuella studien tittade forskarna på alkoholkonsumtionen hos 19 977 gifta par under en period av 15 år.

De fann att ju högre konsumtionen var desto större var risken för skilsmässa. Störst risk var det om kvinnan drack mer än mannen. Där var risken tre gånger så hög som för par där båda hade låg konsumtion.

Par där båda var nykterister eller där båda drack mycket hade lägre skilsmässorisk jämfört med par med olika dryckesmönster, även om paret med den höga konsumtionen löpte större risk än de med låg konsumtion.

Störst chans att hålla hade äktenskapet mellan två nykterister.

− Det intressanta med den här studien är att den visar att både konsumtionsnivå och konsumtionsmönster spelar roll för relationen, säger Fartein Ask Torvik, vid avdelningen för mental hälsa, och huvudförfattare till studien.

I studien, Health Survey of Nord-Trøndelag, ingick alla invånare över 20 år i Nord Trøndelag 1984 – 1986. Deltagarna har rapporterat sin alkoholkonsumtion och sedan följts över tid.

Resultat från studien finns publicerade i Alcoholism: Clinical and Experimental Research, DOI: 10.1111/acer.12029.

Studien finns att läsa på norska Folkhälsoinstitutets hemsida.

Mer från Accent