Cannabis

Så beroendeframkallande är cannabis

En genomgång av de senaste 20 årens forskning visar på kopplingar mellan cannabisbruk och en rad skadeverkningar – inklusive beroende.

Bland dem som börjar med cannabis redan i tonåren blir en av sex beroende. Bland dem som börjar senare och använder drogen regelbundet är siffran en av tio.

Det är ett av resultaten ur en större litteraturstudie genomförd av professor Wayne Hall, rådgivare till WHO och professor vid King’s College i London. Professor Hall kommer också fram till att:

  • Risken för överdos är liten. Genom djurförsök vet man att en dödlig dos THC för människor är mellan 15 och 70 gram – betydligt mer än man kan få i sig genom att röka cannabis, enligt Hall.
  • Cannabisrökning ökar den akuta risken för hjärtproblem som hjärtattack.
  • Den som kör bil påverkad av cannabis dubblar olycksrisken.
  • Cannabisbruk under graviditeten påverkar fostret och minskar födelsevikten.
  • Regelbundet cannabisbruk bland unga är kopplat till dåliga skolresultat och risken för kognitiva problem eller psykoser är dubblad.

Studien hittar du i Addiction (betallänk). Du kan också läsa mer hos NHS.

Mer från Accent