Forskaren

Mats Ramstedt: Roligt och viktigt att forska om stort samhällsproblem

Mats Ramstedt är forskningsansvarig på CAN och ansvarar bland annat för undersökningen Vanor och konsekvenser.

Vad gör du på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning?

– För fyra år sedan bestämdes att CAN skulle satsa mer på forskning och rekryterade mig. CAN samlar in statistik och gör egna undersökningar, både bland skolungdomar och vuxna. Nu används våra data mer i forskning och vi har fler anställda som är forskare och doktorander på deltid. Mitt jobb är att leda forskningsverksamheten, söka pengar, forska själv, och att handleda doktorander.

Vad har ni på gång just nu?

– Vi släpper en unik studie om beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige och om hur många påverkas negativt av andra personers konsumtion. Den första mätningen gjordes 2013 och vi kan nu fånga upp viktiga trender och förändringar.

Vad driver dig?

– Det är roligt att forska, och det känns viktigt ta fram kunskap om ett så stort samhällsproblem. Här har CAN, som nationellt kompetenscenter inom området, en viktig uppgift i att synlig­göra problemen på ett sakligt sätt som är förankrat i forskning.

Mer från Accent