Alkohol

Personer som dricker mycket lever farligt även på andra sätt

Personer som dricker för mycket äter sämre, röker oftare och rör mindre på sig än andra. Det visar ny statistik från Statens folkhälsoinstitut.

Av analysen framgår att personer med riskabla alkoholvanor oftare än andra har en stillasittande fritid, lågt intag av frukt och grönt och ett dagligt tobaksbruk. De använder också i högre grad än andra läkemedel mot smärta, sömnlöshet, ångest och depression.

– Vi ser också att män oftare än kvinnor har flera levnadsvanor som kan orsaka sjukdom och förtida död. Nästan två av tio svenska män, mot en av tio kvinnor, har två av faktorerna riskabla alkoholvanor, dagligt tobaksbruk, stillasittande fritid och dåliga kostvanor, säger Pi Högberg, kvalificerad utredare på Statens folkhälsoinstitut.

Nära hälften, 42 procent, av dem som har riskabla alkoholvanor uppger i folkhälsoenkäten att de vill dra ned på sin konsumtion, men bara sju procent av dem som vill dra ner tror sig behöva professionellt stöd.

– En orsak kan vara att det inte är så känt vilka långsiktiga effekter på hälsan riskbruk av alkohol har. Här har aktörer på alla nivåer i samhället som arbetar förebyggande en viktig roll, säger Pi Högberg.

Statistiken kommer från en ny analys av folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” om sambandet mellan riskabla alkoholvanor och andra levnadsvanor samt läkemedelsbruk.

Mer från Accent