Oxytocin

Oxytocin minskar metamfetamin-sug

När ”må bra”-hormonet oxytocin ges till råttor, som är beroende av metamfetamin, minskar deras lust att anstränga sig för att skaffa drogen.

En ny studie som presenteras i Biological Psychiatry visar att suget hos metamfetaminberoende råttor minskar om de får oxytocin. Oxytocin är ett naturligt hormon som främst är känt för att det påverkar banden mellan barn och föräldrar vid förlossning. Hormonet utsöndras också vid beröring.

– Det finns för närvarande inget läkemedel mot metamfetaminberoende, en kronisk sjukdom som förstör många liv, säger Brittney Cox från University of California Irvine, och huvudförfattare till studien, till Biological Psychiatry.

I studien ingick råttor, som var beroende av metamfetamin, och hade möjlighet att få tag på drogen med viss ansträngning.

När de fick oxytocin fortsatte råttorna att ta samma mängd metamfetamin som tidigare om det inte krävdes någon större ansträngning. Däremot minskade råttornas drogintag om de var tvungna att anstränga sig mer. Resultaten var desamma för råttor av båda könen.

– Intressant var att effekterna var störst för de djur som var mest motiverade att leta efter metamfetamin. Det indikerar att oxytocin kan ha en potential i behandling av beroende, säger Brittney Cox.

Forskarna fann också att de, genom att mäta motivationen, kunde förutsäga återfall, vilket inte kunde förutspås på grundval av hur mycket droger råttan tog när ansträngningen som krävdes var liten.

Mer från Accent