Opioidkris i USA

Överförskrivning orsaken till USA:s opioid-kris

Välmenande läkare och läkemedelsbolag som överöser marknaden med smärtstillande preparat ligger bakom den massiva ökningen av opioidberonde i USA. Det menar experten Lisa Marsch.

Lisa Marsch från Dartmouth Geisel School of Medicine är expert på förebyggande arbete och behandling av substansbrukssyndrom. I en artikel i Medical Express redogör hon för bakgrunden till det utbredda beroendet av opioider bland amerikaner.

Till skillnad från andra preparat har problemen för de flesta börjat med ett recept.

–  Läkare med goda intentioner har försökt ge patienten hjälp mot smärta. Och läkemedelsbolagen har översköljt marknaden med mängder av opioid-alternativ. Det drabbar alla slags människor i alla samhällsklasser, säger hon till Medical Express.

Lisa Marsch har gjort en studie på 76 personer som använder fentanyl. En majoritet, 80 procent, har börjat med receptbelagda tabletter. Efter ett par år har de övergått till heroin och efter ytterligare en tid till fentanyl.

– Opioiderna tar över den del av hjärnan som är fokuserad på överlevnad. Hjärnan säger till dig att det här behöver du för att överleva, säger hon.

Inget tyder på att epidemin är på väg att ta slut.

– Det kommer rapporter om att människor tillverkar fentanyl hemma. Dessutom har Karfentanil dykt upp på drogscenen. Det är en drog som är omkring 100 gånger starkare än fentanyl. Karfentanil i storlek motsvarande ett sandkorn räcker för att döda en människa. Drogen är avsedd för att söva mycket stora djur, säger hon och drar slutsatsen att frikostig utdelning av Naloxon är en av de saker som måste göras.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent