forskning

Ökad risk för våld mot gravida

Risken att utsättas för våld under graviditeten ökar för kvinnor vars partner missbrukar alkohol. Det visar en studie gjord vid Umeå universitet.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvården frågar om alkoholvanor och våld i nära relationer i flera olika sammanhang och följer upp svaren. Görs det till en standardiserad fråga behöver ingen känna sig utpekad, säger Eva Eurenius, forskare och docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Det finns en stark koppling mellan en alkoholmissbrukande partner och risken för gravida att uppleva våld och oro för sin säkerhet i relationen under graviditeten. Det visar resultaten befolkningsstudie baserad på data från 2010 till 2016 i Västerbotten. Informationen som studien baseras på kommer från de hälsoformulär i mödrahälsovården som 22 922 blivande föräldrar besvarat i början av graviditeten.

Kvinnor vars manliga partner rapporterade riskbruk eller missbruk av alkohol i sitt hälsoformulär hade nästan nio gånger högre risk att skadas fysiskt av sin partner under graviditeten, än de kvinnor vars partner rapporterade en lägre alkoholanvändning.

– Jag hoppas att de här resultaten stärker vikten av att hälso- och sjukvården involverar pappan i större grad och att fler våldsutsatta vågar söka hjälp när de ser att vården arbetar förebyggande, säger Eva Eurenius.

Mer från Accent