Nätdroger

Nätdroger tar allt fler liv

Nätdroger har tagit allt fler liv de senaste tre åren enligt preliminära siffror från Rättsmedicinalverket. Det tros främst vara potenta varianter av fentanyl som ligger bakom ökningen.

Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket presenterade igår preliminära siffror kring dödsfall relaterade till nätdroger på Drogfokus i Uppsala.

– Vi har samlat obduktionsärenden som vi haft mellan 2007 och 2015 där vi påträffat internetdroger, säger hon.

Preliminärt har Rättsmedicinalverket hittat 388 dödsfall sedan 2007 där den avlidna hade en eller flera nätdroger i kroppen. 135 av dessa tros ha dött av direkt förgiftning. Anmärkningsvärt är dock att en tredjedel av förgiftningsfallen inträffade under förra året. Gisela Pettersson tror att detta främst går att härleda till att det under förra året florerade potenta varianter av nätdrogen fentanyl.

– Vi kan se ett stort kluster av dödsfall 2015 som vi tror kan kopplas till en variant som heter acetylfentanyl. Den varianten narkotikaklassades i januari men den har ju snabbt ersatts av nya. Det är potenta och svårdoserade ämnen det handlar om, säger hon.

Nätdroger är droger som säljs via internet och har varit svåra att komma åt eftersom de kan förändras snabbare än lagstiftningen hinner förbjuda dem. Ofta handlar det som syntetiska cannabinoider, så kallad Spice eller olika varianter av fentanyl.

Hur ska man komma tillrätta med nätdrogerna?

– Nu är jag ju bara lekman på det juridiska området, men ett första steg skulle kunna vara gruppklassificering av ämnen. Hade vi kunnat klassificera grundstrukturen i fentanyl som narkotika så hade vi kanske kunnat rädda livet på personer som tagit de här olika varianterna, säger Gisela Pettersson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer