Sydkorea

Ökad alkoholkonsumtion bland sydkoreanska kvinnor

Fler sydkoreanska kvinnor söker hjälp för alkoholberoende. Det visar en ny rapport.

Svenska kvinnor dricker allt mer alkohol  – i Sydkorea, 750 mil härifrån – pågår en liknande utveckling.

Tidningen Korea Times rapporterar att 74 000 koreaner behandlades för alkoholberoende på behandlingshem i fjol. Detta enligt officiella siffror från landets myndigheter.

Rapporten visar dock att det är färre jämfört med för fem år sedan – då drygt 78 000 personer sökte hjälp för sitt alkoholberoende. Men en sak har förändrats: andelen kvinnor har ökat.

För fem år sedan hade drygt 16 000 kvinnor sökt hjälp för sitt alkoholberoende på behandlingshem. I fjol var det drygt 17 000 kvinnor.

Den största åldersgruppen bland män som sökt hjälp var i 50-årsåldern. Kvinnliga patienter visade sig vara något yngre, i 40-årsåldern.

– Fler män än kvinnor är alkoholberoende i de allra flesta länder, därför förmodar man att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor var gäller deras alkoholmetabolisering. Men miljö, sociala och kulturella orsaker är också en stor orsak till skillnaderna, säger Lee Deok-jong, en professor på psykiatriavdelningen på sjukhuset NHIS Ilsan i staden Goyang, till Korean Times.

Sydkorea är ett av de länder där man dricker mest alkohol i världen. Traditionellt sett har drickandet varit ett manligt problem. Lee Deok-jong säger också att mäns alkoholkonsumtion traditionellt är mer kulturellt accepterad än kvinnors. Detta har dock förändrats något sedan kvinnor blivit allt mer involverade i ekonomiska aktiviteter.

När kvinnor och män med samma vikt konsumerar lika stor mängd alkohol, visar kvinnor ändå högre koncentration av alkohol i blodet. Det beror bland annat på att kvinnor har mindre andel av enzym som bryter ner alkohol i kroppen.

– Jämfört med män är kvinnor därför mer sårbara för alkoholrelaterade skador på inre organ, säger Lee Deok-jong.

Enligt professorn kan en orsak till att många koreanska kvinnor utvecklar ett alkoholberoende vara att många försöker uppnå kortsiktig avslappning, men att drickandet sedan utvecklas till ett beroende.

– Hitta andra sätt att hantera stressiga situationer, så som yoga, meditation som är hjälpsamma sätt för att lätta på stress och främja nykterhet.

Mer från Accent