Hälsa

Ny undersökning visar: Måttligt drickande skyddar inte hälsan

Ytterligare en ny undersökning visar att måttlig konsumtion av alkohol inte verkar ha någon positiv effekt på hälsan – tvärtemot vad som ofta hävdats.

– Risken för den som aldrig druckit alkohol att sjukpensioneras är samma som för den som är måttlighetsbrukare, säger forskaren Leena Kaila-Kangas till Accent.

Tidigare undersökningar tycks stödja tesen att måttlig alkoholkonsumtion ur hälsosynpunkt skulle vara bättre än helnykterhet. En avgörande svaghet i många av dessa undersökningar är dock att man i gruppen ”helnykterister” även tagit med personer som tidigare varit storkonsumenter, eller missat att ta hänsyn till andra faktorer som också spelar roll.

– I vår undersökning har vi specifikt frågat om en person hör till dem som slutat använda alkohol. På så sätt kan vi särskilja honom eller henne från den gruppen som varit nykterister hela livet, säger Leena Kaila-Kangas.

Undersökningen har genomförts av Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors och omfattar drygt 3 600 personer i åldrarna 30 till 55 år.  Den visar att alkoholberoende löper fyra gånger större risk än måttlighetsbrukaren att bli sjukpensionär. För sådana som slutat dricka är risken nära tre gånger större jämfört med måttlighetsbrukaren.

– En styrka i vår undersökning är att alla de som deltar har intervjuats angående sin psykiska hälsa och att alkoholkonsumtionen då också tagits upp, säger forskaren Leena Kaila-Kangas.

Undersökningen visar också att det inte finns någon skyddande effekt med måttlig alkoholkonsumtion. De som aldrig druckit alkohol är varken sjukare eller friskare än de som dricker måttligt enligt undersökningen.

– Där har vi en så bra uppföljning att vi kan säga att den gruppens risk att sjukpensioneras ligger på samma nivå som måttlighetsbrukarnas.

Leena Kaila-Kangas säger att det vore intressant att forska vidare just kring gruppen tidigare alkoholbrukare som blivit nykterister.

– Det är förvisso möjligt att riskkonsumenter minskar på sitt alkoholbruk när tecken på försämrad hälsa börjar visa sig. Men för det mesta förmår inte alkoholberoende att permanent sluta dricka. Typiskt för den här gruppen är också att de tål stora mängder alkohol tills hälsan i något skede brakar ihop.

Mer från Accent