Forskning

Ny forskning visar hur
genusnormer styr drickandet

Kvinnors och mäns drickande omgärdas av starka genusnormer. Kvinnor förväntas vara ansvarstagande och män antas testa gränser. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Stockholms universitet.

Avhandlingen ”Normalitetens gränser: En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande” är baserad på fokusgruppsintervjuer med män och kvinnor mellan 15 och 65 år. Studiens syfte har varit att undersöka betydelser av alkohol och drickande i olika generationer av män och kvinnor i relation till livsperioderna barndom, ungdom och vuxendom.

Resultaten visar att kvinnor förväntas vara mer ansvarstagande, kontrollerande och omhändertagande än män. Männen är däremot tillåtna att göra bort sig och förlora kontroll i högre utsträckning än kvinnor.

– Mäns och kvinnors drickande förklaras och ursäktas på olika sätt. Medan mäns dryckesbeteende huvudsakligen ursäktas utifrån argument om biologi och hormoner; som exempelvis med att de är djuriska eller testosteronstinna, förklaras kvinnors ansvarskännande främst utifrån moderskapet, säger Josefin Bernhardsson vid Centrum för samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning, i ett pressmeddelande. 

Josefin Bernhardsson, Centrum för samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Foto: SoRAD
Josefin Bernhardsson, Centrum för samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Foto: SoRAD

Mer information hittar du hos Stockholms universitet.

Mer från Accent