Forskning

Mindre risk för alkoholism om du finner den rätta

En ny studie visar på att äktenskap minskar risken för att få alkoholproblem – men bara om man funnit rätt partner.

Forskare vid Lunds universitet och Virginia Commonwealth University, VCU, har analyserat uppgifter om civil status och dess effekter på alkoholism. Studien omfattar data från 3,2 miljoner människor födda i Sverige mellan 1960 och 1990. Äktenskap innebar en 59-procentig minskning av alkoholism bland männen, och en 73-procentig minskning bland kvinnor. Den skyddande effekten som äktenskap har verkar vara signifikant starkare bland både kvinnor och män med en familjehistoria med alkoholism.

Forskarna kopplar resultatet till andra studier som visar att äktenskap kan leda till säkrare dryckesvanor, och även till den skyddande effekt som tolvstegsprogram och sponsorer har i Anonyma Alkoholister, AA.

– Studien är en del i att forma en stark vetenskaplig bas för att förstå hur viktiga sociala influenser kan vara för alkoholproblem, säger Kenneth S. Kendler, professor i psykiatri och molekylär genetik vid VCU, till Medical Daily.

Mer från Accent