Alkohol och träning

Mer alkohol efter träning

En ny studie visar att folk dricker mer när de tränat. Enligt forskarna kan anledningarna vara att man vill belöna sig själv efter ett hårt pass eller att träningen leder till sociala situationer där alkohol ingår.

I studien har 15o personer rapporterat sin alkoholkonsumtion och fysiska aktivitet dag för dag under tre treveckorsperioder utspridda över ett år. Det skriver Science Daily.

– Måndag till onsdag håller människor igen och slår av på alkoholkonsumtionen, men på torsdagar, då det sociala veckoslutet inträder, ökar den fysiska aktiviteten och detsamma gör alkoholkonsumtionen, säger David E Conroy, professor i förebyggande medicin vid Center for Behavior and Health at Northwestern University Feinberg School of Medicine, till Science Daily.

David E Conroy påpekar att brist på fysisk aktivitet liksom alkoholkonsumtion hänger ihop med en rad hälsoproblem.

– Vi måste lista ut hur vi ska få folk att röra på sig utan att få de motverkar effekterna genom att dricka mer, säger han.

Tidigare studier har visat att människor som rör på sig mer också dricker mer alkohol.

– Det har inte vi sett i vår studie. Våra resultat visar snarare på att folk dricker mer de dagar de rör på sig. Det förhållandet var detsamma för alla deltagare, oavsett ålder eller hur fysiskt aktiva de var, säger David E Conroy.

Han vill gärna gå vidare och undersöka vad som driver människor att dricka mer alkohol de dagar de rör på sig mer.

– Kanske belönar de sig själva för att de tränat eller så leder de fysiska aktiviteterna dem till sociala situationer där alkohol ingår, säger han.

Mer från Accent