Graviditet

Mer än 400 diagnoser kopplas till alkohol under graviditet

Alkohol under graviditeten kan orsaka skador på alla organ. Det visar en ny kanadensisk studie. Någon ofarlig mängd finns inte.

Kanadensiska forskare vid Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) har identifierat 428 tillstånd som har samband med att mamman druckit alkohol under graviditeten. Det skriver CAMH på sin webbplats.

–Vi har identifierat samsjuklighet mellan Fetalt alkoholspektrum syndrom, FASD, och ett stort antal sjukdomar vilket understryker att det inte finns någon gräns för hur mycket som är säkert att dricka vid något tillfälle under graviditeten, trots de skiftande budskap som når ut till allmänheten. Alkohol kan påverka alla organ eller system i det växande fostret, säger Lana Popova, forskare vid CAMH och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Fetalt alkohol syndrom omfattar alla typer av fosterskador orsakade av att mamman druckit alkohol under graviditeten. Vilka skador och hur allvarliga de blir beror främst på hur mycket och när i graviditeten mamman drack, men även på andra faktorer i mammans liv som stress, näring och faktorer i omgivningen. Dessutom påverkas effekterna av genetiska faktorer och kroppens förmåga att bryta ner alkohol, både hos mamma och barn.

Forskarna gick igenom 127 studier och fann samvariation med tillstånd som rörde allt från centrala nervsystemet, synen, hörslen, hjärtat, matsmältningen, rörelseorganen till andningsorganen.

Några är kända konsekvenser av alkoholexponering under fostertiden, medan andra kanske inte är orsakade av alkoholen.

Vanligast var beteendeproblem som hela 90 procent av FASD-barnen hade, 80 procent hade kommunikationssvårigheter, 70 procent inlärningssvårigheter och mer än hälften hade problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet.

Hörselskador var upp till 129 gånger vanligare i FASD-gruppen jämfört med genomsnittet, blindhet 31 gånger vanligare och dålig syn 71 gånger vanligare.

– Det är viktigt att allmänheten får ett tydligt och konsekvent budskap – om du vill ha ett friskt barn, låt bli alkohol när du planerar att bli gravid och under hela graviditeten, säger Lana Popova.

Studien är publicerad i The Lancet.

Mer från Accent