Alkohol

Många dricker alkohol under tidig graviditet

Kunskapen om att man ska avstå från alkohol när man är gravid är utbredd. 95 procent av svenskorna slutar helt att dricka när de får veta att de är gravida, visar forskning.

Enligt folkhälsovetaren Janna Skagerström, som nyligen disputerade med en doktorsavhandling om alkoholkonsumtion under graviditet, hade 14 procent av kvinnorna i hennes studie ett riskfyllt drickande – och de slutade inte förrän de var konstaterat gravida. En majoritet av dem – 80 procent – minskade inte sin konsumtion förrän det var konstaterat att de var gravida. Men 20 procent minskade sin konsumtion tidigare.

– Det innebär att de här kvinnorna var högkonsumenter av alkohol tidigt i graviditeten, vilket kan innebära ökad risk för missfall eller andra typer av skador på fostret, säger Janna Skagerström, som baserar dessa fakta på en enkätstudie där kvinnor från 30 mödravårdsmottagningar deltagit.

En annan studie som ingår i avhandlingen – baserad på intervjuer med icke-gravida kvinnor mellan 17 och 34 år som inte fött barn – visar att majoriteten vet att det är farligt att dricka under graviditet, men att de saknar information om huruvida man kan dricka i tidigt skede av graviditeten, eller medan man planerar att bli gravid. Flera uppgav också att de inte visste om de skulle avstå helt från alkohol när de fick veta att de var gravida.

– Det här är förstås problematiskt, eftersom man inte vet effekterna av att dricka under tidig graviditet. De kvinnor som dricker under konstaterad graviditet fångas upp av mödravården, den gruppen jobbas det preventivt med. Men övriga behöver mer information och kunskap om riskerna med att dricka även när man planerar att bilda familj, säger Janna Skagerström.

Mer från Accent