Leverskador

Levercirrhos upptäcks med blodprov

Ett enkelt blodprov kan visa om din lever är skadad. Det har engelska forskare nyligen upptäckt.

Leverskador upptäcks vanligen inte förrän det är alldeles för sent. Inga symptom drabbar patienten förrän levern slutat att fungera. Och då är det för sent att göra något. Omkring en tredjedel av de patienter som får sjukhusvård för slutstadiet av sin leversjukdom avlider inom fem månader.

Nu har forskare vid University of Southampton and Southampton General Hospital, England, utvecklat ett blodtest som de kallar Southampton Traffic Light Test (STL). Det är en kombination av flera test som funnits tidigare. Det rapporterar Medical News Today, som i sin tur refererar till the British Journal of General Practice.

Testet kan enkelt göras på vårdcentralen och förutsäger effektivt hur stor risken är att patienten ska drabbas av levercirrhos.

Resultatet är fägrkodat som ett trafikljus:
Rött betyder att patienten redan har fibros och kan ha drabbats av cirrhos, gult att det är 50 procents risk att patienten redan har fibros och risken är stor att patienten avlider inom fem år om ingenting görs, och grönt betyder att levern mår bra.

Över 1 000 personer har ingått i försöken att ta fram testet. Vissa har följts under flera år. Slutsatsen är att testet har hög träffsäkerhet.

− De blodprov som brukar användas visar så ofta små förändringar i levervärdena att det är svårt för allmänläkare att veta när de ska skicka patienten vidare till en specialist. Doktor Nick Sherons och hans kollegors studie kan förhoppningsvis göra att rätt patienter kommer under vård inom rimlig tid, kommenterar professor Sir Ian Gilmore, ordförande i Alcohol Health Alliance.

Främst är det högrisk-patienter, som dricker för mycket, lider av fetma eller typ 2 diabetes, som bör testas regelbundet.

Eva Ekeroth

Mer från Accent