Forskning

Långvarigt cannabisbruk ökar demensrisk

Risk för kognitiva skador för den som använder cannabis under lång tid visar ny studie.

I en ny studie undersöks sambandet mellan långvarigt cannabisbruk och kognitiva nedsättningar samt förminskad hippocampus, vilket är riskfaktorer för att utveckla demens.

Deltagarna i studien som använt cannabis under lång tid uppvisade sjunkande resultat på intelligenstester, hade svårare med inlärning, och behövde mer tid på sig att processa information än när de var barn. Detta var tydligast bland personer som använt cannabis under lång tid. Och tydligare än bland dem som länge använt tobak eller alkohol, de som använt cannabis ibland, och de som använt cannabis tidigare i livet men slutat.

De kognitiva problemen kan inte förklaras genom att justera för användning av tobak, alkohol eller andra droger, socioekonomisk status under barndomen, bristande självkontroll som barn, eller missbruk i familjen.

Studien baseras på data från den Nya Zeeländska Dunedain-studien som följt 1 037 personer födda 1972 och 1973. Deltagarnas cannabisanvändning och intelligens har kontrollerats vid flera tillfällen genom deras liv, och vid 45 års ålder undersöktes även hippocampus och neuropsykologiska funktioner.

Mer från Accent