Forskning

Cannabis kan sänka IQ

Unga som använder cannabis kan få lägre IQ. Det visar en irländsk studie.

Unga som använder cannabis återkommande kan få lägre IQ. Det visar en irländsk studie som undersökt skadliga neurologiska och kognitiva effekter hos unga cannabisanvändare. Det rapporterar den amerikanska vetenskapssajten Eurukalert.

Forskarna baserar sina resultat på genomgång och analys av data av sju långtidsstudier.  Utvärderingen omfattar 808 unga som använt cannabis minst en gång i veckan under minst sex månader, vars data jämförts med 5 308 unga som inte använt cannabis.

I snitt handlar det om en nedgång på ungefär två punkter på IQ-skalan över tid. En vidare analys pekar på att tappet skett främst inom det verbala området. Studien har genomförts av forskare vid Department of Psychiatry, RCSI, och Beaumont Hospital i Dublin.

– Tidigare forskning har att unga människor som använder cannabis frekvent har sämre livsutsikter och löper större risk att drabbas av psykiska sjukdomar. Förlust av IQ tidigt i livet kan ha signifikant effekt på skolresultat och senare på möjligheten att få jobb, säger professor Mary Cannon, en av forskarna bakom studien.

Mer från Accent