Arbetsliv

Långa arbetsdagar ökar risken för alkoholmissbruk

Finska forskare visar att långa arbetsdagar ökar risken för hög alkoholkonsumtion med 11 procent.

Anställda som arbetar mer än 48 timmar per vecka löper större risk att skaffa sig riskabla alkoholvanor. Det visar en ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet, enligt The Telegraph.

I studien har 333 693 personer från 14 länder deltagit. Sannolikheten att kvinnor med långa arbetsdagar skulle dricka mer än två glas vin varje kväll och män mer än tre stora öl var 11 procent högre än att de med kortare arbetsdagar skulle dricka sådana mängder.

Några skillnader i ålder, kön, socioekonomisk status eller religion upptäcktes inte.

– Individer vars arbetsdagar överskrider de rekommenderade ökar oftare sin alkoholkonsumtion till riskabla nivåer, säger huvudförfattaren till studien, dr Marianna Virtanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Hon tror att sambandet kan orsakas av en kombination av faktorer i arbetsmiljön och individuella egenskaper.

Enligt EU:s dirketiv får inte arbetsveckan för en arbetare vara längre än 48 timmar i veckan, inklusive övertid. Chefer och specialister arbetar dock ofta mer än så.

På kort sikt kan alkohol hjälpa till att lätta på stressen, men samtidigt ökar risken för sjukfrånvaro, arbetsförmågan blir sämre liksom förmågan att fatta beslut. Dessutom ökar risken för arbetsskador.

Studien är publicerad i British Medical Journal.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer