Forskning

Läkemedel mot beroende kan snart bli verklighet

Nyligen har två studier med preparatet OSU6162, som stabiliserar dopaminfrisättningen, publicerats. Resultaten är lovande.

– Det som är unikt är att medlet både kan höja och sänka dopaminnivåerna, säger Pia Steensland, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och medförfattare till båda de aktuella studierna.

Dopamin är en signalsubstans i hjärnans belöningssystem som gör att vi mår bra. Alkohol ökar frisättningen av dopamin vilket ger en berusande känsla. Men hos den som dricker alkohol ofta avtrubbas belöningssystemet och effekten blir mindre dopaminfrisättning. Det är det som driver suget och gör så att allt större mängder alkohol krävs för att ge berusning. Till slut dricker man för att inte må dåligt. Ett beroende har uppstått.

I en studie på råttor har doktoranderna Kristin Feltmann och Ida Fredriksson visat att OSU6162 kan stabilisera dopaminnivåerna utan att ge berusning. Samtidigt kan preparatet förhindra den svacka som kommer under abstinensen.

I en annan studie har Lotfi Khemiri, som också är doktorand på KI, studerat effekten på 56 personer.

– Vi annonserade i lokalpressen efter personer mellan 20 och 55 år som ville dra ner på sin alkoholkonsumtion. Alla uppfyllde kriterierna för alkoholberoende och samtliga hade druckit runt 5–6 glas alkohol per dag under ca 70 procent av dagarna tre månader före studien. Ingen hade någon pågående behandling för sitt drickande och ca 70 procent hade heltidsarbete. Samtliga deltagare i studien har följts upp och remitterats till Beroendecentrum Stockholm, säger Pia Steensland.

Hälften av försökspersonerna behandlades med OSU6162 under två veckor, andra hälften fick placebo. Ingen fick allvarliga biverkningar. Dag 15 utsattes deltagarna för olika situationer som antas utlösa ett alkoholsug. Resultaten visar att de försökspersoner som behandlats med OSU6162 inte uppskattade första klunken av alkohol och upplevde mindre sug efter alkohol när de drack ett glas med alkohol.

Särskilt stor skillnad märktes för personer med sämre impulskontroll.

– Impulsiva personer verkar ha större risk för återfall. Det kan vara de som främst kan komma att dra nytta av medlet, säger Pia Steensland.

 Än är det för tidigt att säga när läkemedlet kan komma ut på marknaden.

– Det hänger på ekonomi. Vi måste göra fler studier som sträcker sig över längre tid för att se om OSU6162 också kan minska det faktiska intaget av alkohol. Vi skulle behöva följa patienter under tre–sex månader. Jag tror verkligen på den här substansen och skulle vilja göra fler studier, säger Pia Steensland.

Hon har ändå ingen övertro på läkemedelsbehandling av beroende.

– Ett piller löser inte hela problemet, men kan det hjälpa patienten att dämpa suget och minska drickandet så är det ett stort framsteg. Det kan öka patientens kraft att ta tag i den livsstilsförändring som behövs. Åttio procent av alla som blir alkoholfria återfaller idag inom ett år. Vi vet att dopamin är centralt i beroende. Kan vi med hjälp av läkemedel förlänga den alkoholfria perioden ökar vi också hjärnans möjlighet att återhämta sig och skapar därmed bättre förutsättningar för en livslång alkoholfrihet, säger Pia Steensland.

Rättigheterna för OSU6162 ägs av Nobelpristagaren Arvid Carlsson, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som med sitt team från början tog fram substansen. Arvid Carlsson är också är en av medförfattarna på den kliniska studien.

Studierna är publicerade i European Neuropsychopharmacology och Addiction Biology.

Du kan också höra forskarna Pia Steensland och Nita Jayaram-Lindström berätta om upptäckten i en podsändning från Karolinska institutet.

Mer från Accent