Forskning

Lägre alkoholkonsumtion syns i statistiken över minskat våld

Orsakerna till att våldet minskar i Sverige är flera. En är den sjunkande alkoholkonsumtionen bland unga män.

Både det dödliga våldet och lindrigare misshandel minskar – trots att medborgarna tror att det är tvärtom. Missuppfattningen kan bero på att antalet anmälningar stadigt ökar, vilket i sin tur förklaras med att vår tolerans för våld minskat och att definitionen av vad som är våld förändrats. Till exempel kommer många anmälningar sedan mitten av 1990-talet från landets skolor, och de anmälningarna handlar huvudsakligen om slag med öppen hand, knuffar eller en enstaka spark, skriver forskning.se.

Att alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit är en av flera förklaringar till att våldet minskar, säger Kalle Tryggvesson, docent i kriminologi vid Stockholms universitet, till Accent:

– Det finns ett ganska starkt samband mellan en lägre alkoholkonsumtion bland unga och mindre våld.

Så fortsätter alkoholkonsumtionen att sjunka kan vi även förvänta oss att våldet fortsätter minska?

– Det är en jättebra fråga – men svår. Eftersom alkoholbeteende är något som människor tenderar att ta med sig även när de blir äldre är det rimligt att tro att en minskande konsumtion också kommer att innebära mindre våld. Men det finns också andra faktorer som påverkar våldsutvecklingen, säger Kalle Tryggvesson.

Sedan mitten av 1990-talet har det dödliga våldet minskat med 30 procent. Samtidigt som befolkningen ökat med ungefär en miljon. Män står för majoriteten av alla våldsbrott.

Mer från Accent