Forskning

Kvinnors hormoner kan spela roll för drogberoende

Kvinnors hormonella cykler kan göra dem mer sårbara för drogberoende, och även mer påverkade av triggers som leder till återfall. Det visar en ny amerikansk studie.

Kvinnor lär sig snabbare, associerar starkare till triggers i sin omgivning och är mer benägna att söka belöningar under perioder då deras hormonnivåer är höga. Detta kan påverka kvinnors drogmissbruk och öka risken för återfall, enligt Erin Calipari, assisterande professor i farmakologi på Vanderbilt Center for Addiction Research, som ligger bakom studien, som gjorts på råttor.

Hon menar att resultaten är särskilt betydelsefulla eftersom att det praktiskt taget inte finns några studier som kopplar samman kvinnors missbruk och hormonella cykler.

– När kvinnor blir beroende av droger kan det vara en fundamentalt annorlunda process än för män, säger Erin Calipari i ett pressmeddelande på Vanderbilt Universitetets hemsida.

– Det är viktigt att förstå detta, för det är första steget i att utveckla behandlingar som faktiskt är effektiva.

Nästa steg, säger Erin Calipari, är att förstå mer specifikt kring hur hormonella förändringar påverkar kvinnors hjärnor – och slutligen utveckla mediciner som motverkar de problem som uppstår.

Men att utveckla mediciner tar tid. Så långt innan dess kan olika behandlingscentrum använda informationen för att utbilda kvinnor om starkare mentala kopplingar till platser och föremål under menscykeln. Det kan innebära en högre risk för återfall, bara kvinnor till exempel besöker en plats där de använt droger eller om de innehar den typ av sked som de tidigare haft vid droganvändning.

Läkemedelsutveckling har ofta fokuserat på att korrigera mäns problem, vilket kan förklara varför kvinnor ofta inte svarar på samma sätt vid bruk av tillgängliga mediciner och behandlingar.

I Erin Caliparis studie fick råttor av båda könen självdosera kokain genom att trycka på en hävarm, medan ett ljus som tändes under doseringen. Ljuset stod för en slags miljötrigger, likt drogutrustning kan vara för människor som tar narkotika. När hormonnivåerna var höga, gjorde kvinnliga råttor starkare kopplingar med ljuset och var mer benägna att fortsätta trycka hävarmen så mycket som det krävdes för att få kokain.

I slutändan var hondjuren villiga att göra mer för att få kokain i närvaron av dessa miljötriggers. Forskarna överför sedan resultaten till människor genom en beteendemässig ekonomisk analys. Den använder en matematisk ekvation, vilken innefattar värden för det minsta och det mesta ett subjekt är villig att göra för att få utdelning.

Forskningen bygger på tidigare arbete som Erin Calipari har publicerat vid Icahn School of Medicine, som visat att östrogen intensifierar hjärnans dopaminbelöning vid användning av kokain.

Mer från Accent