Forskning

Kvinnor i missbruk mer utsatta för våld

Att vara utsatt för våld i en nära relation och samtidigt ha beroendeproblematik innebär fler riskfaktorer.

En ny studie från Mälardalens universitet visar att kvinnor med missbruksproblematik oftare upplever våld i nära relationer än andra. Att vara utsatt för våld i nära relation och samtidigt ha beroendeproblematik leder till flera riskfaktorer för försämrad fysisk och psykisk hälsa.

Studien Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation visar att nära hälften av de 52 kvinnor som ingick i studien varit utsatta för grovt våld.

– Den här målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och studien är viktig för länets utveckling, men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen Västmanland, som initierat studien, menar att det är viktigt att få mer kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroendeproblematik ur flera perspektiv.

– Vi hoppas att studien kan ligga som grund för att kunna ge rätt stöd framöver, säger Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen Västmanland.

Mer från Accent