Forskning

Kunskapspriset 2019 till Peter Allebeck

Systembolagets kunskapspris 2019 tilldelas Peter Allebeck. Han får priset för sin alkoholforskning som bidragit till samhällets arbete för att minska alkoholskador.

Peter Allebeck blev den som i år fick motta Systembolagets kunskapspris på 100 000 kronor. Han har forskat såväl på kvinnor som män och ägnat sig åt både nationell och internationell forskning.

Grattis! Vad ska du göra med pengarna?

– Det var väldigt oväntat att jag skulle få så mycket pengar. Jag tror att jag ska använda dem till sådant som inte ryms inom ramen för de vanliga forskningsanslagen, till exempel resor till konferenser eller inköp av datorer. Vi jobbar med stora datamängder som kräver bra datorer.

Vad är det som är så intressant med alkohol?

– Det spänner över så många områden. Jag har alltid varit intresserad av både naturvetenskap och socialvetenskap. Alkohol är väldigt tvärvetenskapligt och passar min specialitet som är socialmedicin.

Peter Allebeck sökte sig tidigt till alkoholforskningen.

– Det var värnpliktsstudierna som blev min introduktion till alkoholområdet. Vi håller fortfarande på med uppföljning av dem.

Alla som mönstrade till värnplikten fick förr fylla i ett frågeformulär om sin alkoholkonsumtion. Så länge alla män mönstrade var det så nära en totalundersökning av den manliga befolkningen man kan komma. Peter Allebeck och hans kollegor kunde bland annat visa att hög konsumtion vid mönstringstillfället ökade risken främst för våldsam död, men även för död av andra orsaker.

Just nu är det dock inte värnpliktsuppföljningar som tar hans mesta tid.

– Mest ägnar jag mig åt studien av den globala sjukdomsbördan. Vi är ett stort nätverk med flera tusen forskare över hela världen som samlar in enorma datamängder och hittar nya sätt för att analysera dödlighet och sjuklighet.

Vad är det mest spännande du gjort under din karriär?

– Svårt att säga. Det jag gör nu är jättespännande, men det var det också att jobba med kvinnor och alkohol i Göteborg, eller med alkoholens risker och konsekvenser både här hemma och internationellt, säger Peter Allebeck.

Mer från Accent