Behandling

Kort insats lika effektiv som lång

En kort insats mot alkoholberoende kan vara lika effektiv som en lång specialistbehandling. Det visar ny forskning.

Av psykologen Sarah Wallhed Finns doktorsavhandling Alcohol dependence: barriers to treatment and new approaches in primary care  framkommer att kortare behandling i primärvård – den så kallade 15-metoden – kan vara lika effektiv mot alkoholberoende som specialistvård.
–Dessutom visar resultaten att generalister efter en kort utbildning uppnår goda behandlingsresultat, säger psykologen Sara Wallhed Finn till Psykologtidningen.

15-metoden är en behandling inom primärvården mot alkoholberoende med patientsamtal på omkring 15 minuter per gång, ofta i kombination med läkemedelsbehandling. Metoden har sex månader efter behandlingsslut lika god effekt som specialiserad beroendevård vid lågt och måttligt alkoholberoende enligt avhandlingen. Däremot når specialistvården bättre resultat för den mindre grupp som har en hög grad av alkoholberoende.

– Den uppdelning vi har inom beroendevården med ett delat ansvar mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård kan i det här avseendet vara ett hinder för att söka hjälp, säger Sarah Wallhed Finn, som arbetar på beroendemottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Mer från Accent