Forskning

Khat kan skada hjärtat

Etiopiska forskare visar att hjärtrytmen påverkas negativt av drogen khat.

Khat är en vanlig drog i stora delar av världen. Buskens blad tuggas färska, vilket ger en svagt centralstimulerande effekt. Antalet som använder khat uppskattas till 20 miljoner, främst i Etiopien, Djibouti, Kenya, Somalia, och södra delarna av Saudiarabien och Jemen.

Tidigare studier har visat att biverkningar av khat oftast drabbar det kardiovaskulära systemet, med förhöjt blodtryck och hjärtsjukdom. 

I en studie har därför forskare i Etiopien mätt EKG på 50 personer (25 khatanvändare och 25 kontrollpersoner) innan och efter de tuggat khat. I studien ingick också fem personer som sökt vård och som undersöktes dag ett och dag 80 av sin behandling. 

Efter att försökspersonerna tuggat khat ökade hjärtfrekvensen med i genomsnitt 5,85 procent, medan hjärtfrekvensvariabiliteten (förmågan att variera längden på hjärtslagen) minskade med 19,74 procent. Tre av deltagarna fick mycket hög puls. 

Forskarna drar slutsatsen att khattuggande ökar risken för extra slag och arytmi. EKG-mätningarna på de fem personerna som fick behandling för sitt khatbruk visade dock att hjärtaktiviteten återställs till normala nivåer.

Mer från Accent