Foto: Erika Ljung, Spektra

Han slår hål på 10 drogmyter

Joar Guterstam, överläkare på Beroendecentrum Stockholm, tycker att det finns för många myter om droger.

MYT 1 ”Alkohol- och droganvändande går nedåt i åldrarna.”
FAKTA Barn använder tvärtom beroendeframkallande medel allt mindre. 1999 hade drygt 50 procent av eleverna i årskurs 9 druckit minst ett glas alkohol före 14 års ålder. År 2020 hade andelen minskat till lite drygt 10 procent.

MYT 2 ”De flesta som testar narkotika blir beroende.”
FAKTA
De flesta blir inte beroende.Tobak är den drog som flest somtestar blir beroende av, uppskattningsvis 32 procent.För heroin uppskattas andelen till 23 procent, kokain 17 procent, alkohol 15 procent och cannabis 9 procent.

MYT 3 ”Alkohol- och andra drogproblem handlar om trauma.”

FAKTA Utsatthet i barndomen är visserligen överrepresenterat bland patienter med beroende, menforskningen visar att det endast är en av många riskfaktorer. Att endast fokusera på den kan leda fel när det gäller att förebygga och behandla beroende.

MYT 4 ”Allt som höjer dopaminnivån i hjärnan ger beroende.”
FAKTA
Det krävs snabba och mycket starka höjningar av dopamin för att ge en beroendeframkallande effekt.

MYT 5 ”Illegala droger är farligare än alkohol och nikotin.”
FAKTA
De lagliga rusmedlen hör tvärtom till de farligare. Såväl alkohol som nikotin dödar många, och skadar ännu fler.

MYT 6 ”Summan av lasterna är konstant.”
FAKTA
Tvärtom ger minskad användning av en drog bättre resultat även för övriga droger. För många hänger problembeteenden ihop. En person kanske använder kokain, men bara efter att ha druckit alkohol.

MYT 7 ”Alkohol- och drogfrihet är målet för all behandling av beroende.”
FAKTA Behandlingsframgång kan se ut på olika sätt och är inte svartvit. En sådan öppen, respektfull attityd stärker patienters motivation till förändring.

MYT 8 ”Vård är meningslöst om inte patienten själv är starkt motiverad.”
FAKTA
Patienter är ofta ambivalenta och motivationen kan stärkas under behandlingen. Att en person inte uttrycker förändringsvilja behöver inte betyda att insikt och motivation saknas helt.

MYT 9 ”Beroendepatienter måste nå botten innan det blir en förändring.”
FAKTA
Det kan vända i alla olika faser av en beroendeutveckling. Stora befolkningsstudier visar att de flesta med alkoholproblem vänder utvecklingen långt innan de ”når botten”. De flesta helt utan professionell hjälp.

MYT 10 ”Att arbeta med beroende är otacksamt.”
FAKTA
Prognosen är bättre än många tror. En uppföljning av personer med tungt missbruk i Stockholm fann att två tredjedelar hade återhämtat sig efter fem år.

Här kan du ladda ned artikeln för utskrift i PDF-format (med illustration). Här finns fler I fokus-uppslag på olika teman att ladda ned i PDF-format.

Mer från Accent