Finansiering

IOGT-NTO studeras i ny forskning

Hur finansierar olika ideella organisationer sin verksamhet, och varför? Det är frågan som ett nytt forskningsprojekt från Ersta Sköndal Bräcke högskola vill besvara.

– Vi är intresserade av den strategiska finansieringsfrågan för ideella organisationer. Vad gör man för att få pengar, och varför? säger Johan Hvenmark, docent och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien kommer att titta på hur ideella organisationer finansierar verksamheten, och IOGT-NTO har tillsammans med Cancerfonden blivit utvalda som exempel.

– IOGT-NTO och Cancerfonden är olika som organisationer och finansierar sig på olika sätt, och så har de båda har stora egenägda lotteriverksamheter. Just det är intressant i ett folkhälsoperspektiv. IOGT-NTO är emot droger som alkohol och knark, som orsakar stora folkhälsoproblem, samtidigt som spelberoende också är ett folkhälsoproblem, säger Johan Hvenmark.

Forskningsprojektet påbörjades i juni och kommer avslutas i augusti, om allt går enligt plan. Kring årsskiftet kommer resultaten att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Socialmedicinsk tidskrift.

– Jag vet ju inte än vad vi kommer att komma fram till, men jag tror och hoppas att det kommer att bli intressant … Vi är framför allt intresserade av att bena i hur organisationerna resonerar kring sin finansiering. IOGT-NTO och många andra organisationer lever gott på spel och har gjort det i lång tid. Men hur resonerar man kring det faktum att man är väldigt beroende av sitt spel?

Förhoppningen är att studien kommer att leda till mer forskning i framtiden.

– Jag ser det här som början på något större. När det gäller finansieringsfrågan verkar det som att Sverige sticker ut lite grann, i resten av världen verkar det inte finnas så tydliga kopplingar mellan spel i samhället och finansiering av ideella organisationer. Vi vet inte än säkert att det är så, men om det är så vore det spännande att gå vidare med detta, säger Johan Hvenmark.

Mer från Accent