Trafik

Ingen säker gräns för alkohol i trafiken

Det finns ingen säker nedre gräns när det gäller alkohol och bilkörning – även små mängder alkohol i blodet ökar risken för olyckor. Det visar en ny amerikansk studie.

Forskare vid University of California i San Diego har tittat på över 570 000 trafikolyckor med dödlig utgång. Man tittade främst på förare som funnits ha en relativt liten mängd alkohol i blodet vid olyckstillfället – och fann att redan vid 0,1 promille ökar sannolikheten att den berusade föraren är den som anses ha vållat olyckan i den efter följande utredningen med 46 procent.

Den lagliga gränsen i USA går vid 0,8 promille alkohol i blodet. I Sverige sänktes gränsen redan 1990 från 0,5 promille till 0,2.

Frågan är dock om ens den lägre gränsen räcker för att förebygga olyckor. Enligt forskarna bakom studien finns ingen skarp gräns där risken plötsligt ökar markant – de ser snarare en stadig och jämn ökning av risken från 0,1 promille och uppåt. (Lägre halter än så har de inte undersökt.)

– Vi hittar ingen säker kombination av alkohol och bilkörning, säger David Phillips, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande. Det finns ingen gräns som gör det säkert att dricka alkohol och sedan sätta sig bakom ratten.

I USA har National Transportation Safety Bord, en federal myndighet med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor, föreslagit att man ska sänka gränsen till 0,5 promille.

– Vår data stöder en ännu större sänkning, konstaterar Phillips.

Samma forskare har i en tidigare studie konstaterat att olyckorna ofta blir betydligt allvarligare när alkohol finns med i bilden, även i knappt mätbara mängder.

Flera länder i världen har infört nollgräns, bland annat Brasilien och Ryssland. I Tyskland gäller nollgräns för alla bilförare under 21 år. I Sverige har frågan diskuterats till och från – bland annat när Vägverkets dåvarande generaldirektör Ingemar Skogö gick ut och krävde nollgräns i Sverige för närmare tio år sedan.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer