Alkohol

Hjärnskador av alkohol kan motverkas av träning

Den som dricker för mycket och är fysiskt aktiv får mindre hjärnskador än den som inte tränar visar en ny studie. Motion verkar också kunna bidra till att reparera hjärnskador.

Att hjärnans kognitiva funktioner blir sämre med åldern och med högt alkoholintag är ingen nyhet. Tidigare forskning har visat att åldersförändringar i hjärnan, liksom förändringar på grund av sjukdom kan motverkas av fysisk träning. Nu visar en ny studie att detsamma gäller försämringar orsakade av alkohol.

− Att regelbundet motionera har visat sig förbättra inlärningsförmågan, minnet och självkontrollen. Det verkar som om motion skyddar mot den försämring av funktionerna som normalt uppträder med stigande ålder eller av skador på grund av sjukdomar eller kronisk alkoholism, säger Hollis C. Karoly, student vid University of Colorado och ansvarig för studien.

I studien ingick 37 män och 23 kvinnor. Genom att jämföra alkoholkonsumtion, kontrollförlust över drickandet och motionsvanor med skador på hjärnan kunde forskarna konstatera att fysisk aktivitet lönar sig.

− Vi fann att sambandet mellan alkoholkonsumtion och försämringar i den vita hjärnsubstansen påverkas av hur mycket folk tränar, säger Hollis C. Karoly.

Enligt Susan F Tapert, chefspsykolog och professor i psykiatri vid University of California är den här forskningen viktig eftersom det är oklart varför vissa individer får större påverkan på hjärnan än andra av samma alkoholkonsumtion.

− Även om vi ännu inte säkert kan veta om det är träningen som skyddar mot hjärnskador eller om det är andra faktorer, så indikerar den ändå att personer som fått hjärnskador av alkohol borde börja motionera för att se om det kan bidra till att reparera skadorna, säger hon.

Resultaten kommer att publiceras i septembernumret av Alcoholism: Clinical & Experimental Research

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer