Alkohol

Forskare: Industrin väljer att misstolka forskning

Brittiska forskare visar hur alkoholindustrin försökt påverka skotska regeringens alkoholpolitik.

De brittiska forskarna Jim McCambridge och Ben Hawkins, från London School of Hygiene & tropical medicin, har, tillsammans med kollegan Chris Holden, som även arbetar på University of York, granskat  27 inlägg från alkoholindustrin till den skotska regeringen under arbetet med “Changing Scotland´s relationship with alcohol”.

Resultatet redovisar de i en artikel i tidskriften PLOS Medicin. Enligt forskarna är “Changing Scotland´s relationship with alcohol” den första regeringspublikation som tagit ett befolkningsgrepp över alkoholpolitiken. Bland annat föreslogs införande av minimipriser, vilket stöddes av både folkhälsarbetare och medicinare.

Granskningen av industrins inlägg visar att industrin konsekvent motsätter sig åtgärder på befolkningsnivå, vilka forskningen funnit vara mest effektiva. Istället förordar de åtgärder som riktas mot specifika målgrupper, till exempel personer som dricker problematiskt. Hela tiden betonas individens eget ansvar.

Att man bör “tackla minoriteten med alkoholproblem – drinkaren snarare än drinken” är ett argument industrin ofta använder, liksom att “politik som straffar alla för att några få missköter sig är orättvis”.

Industrin använder ofta “evidens” i sin argumentation, men väljer att misstolka övertygande forskningresultat och övervärdera svaga samband. Ogrundade påståenden görs om effekterna av politiska förslag som industrin ogillar. Istället förespråkas åtgärder som inte har något stöd i forskningen.

Till skillnad från tobaksindustrin tillåts alkoholindustrin påverka alkoholpolitiken världen över, särskilt i låginkomstländer. I höginkomstländer tillåts de stå för information och utbildning till allmänheten.

Forskarna skriver att så länge industrin är inblandad är det svårt att driva igenom en evidensbaserad politik.

Slutsatsen forskarna drar är att företag med egenintresse måste stoppas från inblandning i utformning av politiken. Alkoholindustrin bör hanteras på samma sätt som tobaksindustrin anser forskarna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer