Läkemedel

Felaktigt utskriven narkotika största källan till IVO-kritik

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har analyserat ärenden rörande sjukvårdspersonal under 2017.

Under förra året ledde 281 av IVO:s tillsynsärenden kring hälso- och sjukvårdspersonal till kritik (172 stycken) eller anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN (109 stycken). Av dessa ärenden gällde 78 procent fall där läkare skrivit ut narkotikaklassade läkemedel på ett oansvarigt sätt. Till exempel kan det handla om att patienterna vid flera tillfällen överskrider sin ordinerade dos, eller bristande dokumentation av förskrivningarna i patientjournalerna.

– Det blir en patientsäkerhetsrisk när det brister i journalföringen och det inte går att följa vården och behandlingen av patienterna, säger Petra Carlbaum, processutvecklare på IVO i ett pressmeddelande.

De vanligaste läkemedel i dessa ärenden är sömnmedlen zolpidem och zoplikon, samt opioiderna kodein, tramadol och oxikodon.

Oftast är det vårdgivare eller apotekspersonal som anmäler misstänkta förskrivningar. Ärenden kan också öppnas efter information från domstolar, polis eller Försäkringskassan. I materialet finns 155 läkare och 75 sjuksköterskor. Hälften av personerna är anställda inom primärvården. Detta är första gången som IVO gör denna typ av analys av sitt arbete.

Mer från Accent