ESPAD

Europas unga fortsätter att dricka mindre

Alkohol och tobak fortsätter att minska bland Europas unga. Mindre positivt är att berusningsdrickandet inte minskar – och att Sverige utmärker sig som det enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Trots att alkoholkonsumtionen, liksom rökningen, fortsätter att minska bland europeiska ungdomar fortsätter unga att berusningsdricka i oroande utsträckning. Det visar en ny europeisk undersökning av drogvanor bland 15–16-åringar som presenteras idag.

Medan andelen ungdomar som någon gång i livet druckit alkohol sjunkit från 89 till 81 procent och andelen som druckit de senaste 30 dagarna sjunkit från 56 till 47 procent, så visar inte berusningsdrickandet samma positiva trend.

I stället ligger berusningsdrickandet kvar på samma nivå sedan den första undersökningen gjordes 1995. Drygt var tredje elev har druckit sig full den senaste månaden.

I Sverige fortsätter berusningskulturen att frodas. Bara Danmark och Estland slår de svenska ungdomarna i fråga om hur mycket de druckit senaste gången de drack. Sverige är dessutom det enda land där flickorna druckit mer vid senaste dryckestillfället än sina jämnåriga manliga skolkamrater.

Till de svenska ungdomarnas försvar ska dock sägas att de ligger bra till på de flesta andra variabler. Färre har druckit de senaste 30 dagarna (26 procent), än i de flesta andra länder, bara Island och Norge har bättre siffror.

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) fyller 20 år i år. Studien har denna gång genomförts i 35 länder, varav 24 medlemsstater i EU. Undersökningen görs var fjärde år, 2015 var sjätte gången. Totalt har 96 043 skolelever besvarat enkäten.

Användningen av illegala droger har inte minskat på samma sätt som tobak och alkohol. I genomsnitt har 18 procent av skoleleverna någon gång använt olagliga droger. Skillnaderna mellan länderna är dock stora. Andelen varierar från 6 till 37 procent. I hela tio länder är andelen mer än 25 procent.

Cannabis är den vanligaste drogen och den upplevs också som lätt att få tag på.

Mer från Accent