Alkohol

Ett glas om dagen ökar risken för bröstcancer

Även en så liten mängd alkohol som ett glas om dagen ökar risken för kvinnor att få bröstcancer.

I en ny studie visar forskare från Harvard att ett glas om dagen ökar risken för alkoholrelaterad cancer, oftast bröstcancer, med 13 procent jämfört med kvinnor som inte dricker alls.

Forskarna har använt sig av data från två tidigare gjorda studier. I den första har 121 700 kvinnliga sjuksköterskor mellan 30 och 55 ingått och i den andra 51 529 män mellan 40 och 75, anställda i sjukvården.

Hos personer med mycket måttliga alkoholvanor fann forskarna bara samband mellan alkoholkonsumtionen och cancer hos kvinnor och hos män som röker.

För personer med högra alkoholkonsumtion är risken dock avsevärt mycket högre.

Forskarna rekommenderar kvinnor med bröstcancer i familjen att dra ner på sin alkoholkonsumtion.

Studien är publicerad i British Medical Journal, BMJ.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer