drogvanor

Elever oroar sig för sina föräldrars alkoholvanor

Ungdomar i Göteborg dricker allt mindre. Samtidigt oroar sig 1 av 5 gymnasieelever för sina föräldrars alkoholvanor. Det visar en ny undersökning.

Undersökningen visar att eleverna i Göteborgs skolor både dricker och röker mindre. Även narkotikaanvändning har minskat något enligt Drogvaneundersökningen 2016.

Men resultatet visar också att många elever oroar sig för att deras föräldrar dricker för mycket alkohol. Några uppger att de därför hällt ut sprit och bett föräldern sluta dricka. 19 procent av gymnasieeleverna och 14 procent av högstadieeleverna uppgav att de oroar sig.

– Det är överraskande att så stor andel av gymnasieeleverna tycker att deras föräldrar dricker för mycket alkohol, säger Ulla Kungur vid Social resursförvaltnings kompetenscentrum för alkohol- narkotika- och tobaksfrågor i Göteborg stad.

– Det är ganska stor skillnad mellan de olika stadsdelarna, och ungdomarnas egen konsumtion skiljer sig rätt mycket beroende vilken skola de går i, säger hon.

Enkäten, som riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets andra år, genomförs av Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Resultatet från undersökningen används som underlag i det förebyggande arbetet i stadsdelarna. Undersökningar genomfördes också 2004, 2007, 2010 och 2013.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i mars 2016 och besvarades av 3 826 elever i årskurs 9, och 4 365 elever i gymnasiets år 2. 19 procent av eleverna i årskurs 9 och 21 procent av gymmasieeleverna var frånvarande vid undersökningstillfället. Rapporten, med delrapporter, finns att ladda ner på Social utvecklings hemsida. De delar som handlar om elevernas oro återfinns i stadsdelsrapporterna.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent