Alkoholforskning

Egna vanor styr vad vi tycker i alkoholpolitiken

Egna alkoholvanor, ideologi och upplevelser av problem styr svenskarnas syn på alkoholpolitiken.

En restriktiv alkoholpolitik kräver att befolkningen ställer upp. Det konstaterar David Karlsson, docent och universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, under Systembolagets forskningskonferens sista dagarna i augusti.

– Förloras stödet är monopolet förlorat, säger han.

Sedan 2001 har svenska folket blivit allt mer restriktiva i sin inställning till alkohol. David Karlsson och hans kollegor har försökt ta reda på vad det beror på. Resultatet redovisas i rapporten Värderingsmönster bakom alkoholopinionen.

– De egna alkoholvanorna ger dels ett egenintresse och dels erfarenheter som påverkar. Sedan är det ideologi och vilken problembild och verklighetsuppfattning man har, säger han.

De ideologiska faktorerna är flera enligt SOM-institutets undersökning.

– Det handlar dels om var man står på höger–vänster-skalan, men också vilken alkoholideologi man har, vilka värderingar man har för övrigt och vilken livsstil man har, säger David Karlsson.

Synen på alkoholpolitik hänger inte automatiskt ihop med höger–vänsterskalan i politiken.

– Synen på alkoholskatten hänger tydligare ihop med höger–vänsterskalan än frågor om till exempel serveringstillstånd, säger han.

Problembilden påverkas av vilka kunskaper och vilken verklighetsuppfattning en person har, men också av egna problemupplevelser, såväl privat som nationellt och lokalt.

– Ju mer man dricker själv, desto färre problem ser man med alkohol, säger David Karlsson.

Men så stor andel som 37 procent av undersökningsdeltagarna svarade på SOM-institutets fråga att de hade en nära vän eller familjemedlem som dricker för mycket.

Kunskapen om alkohol är hyfsat stor i Sverige.

– Svenskarna vet att problemen inte är större än i övriga EU. De flesta vet också att unga dricker mindre än tidigare, men 31 procent tror fortfarande att lite vin är bra för hälsan, säger han.

Det ger tro på mänskligheten.

Det folkliga stödet för den restriktiva politiken är stort.

– Folk som är liberaler är ändå beredda att ta restriktioner om de är till nytta för folkhälsan.

David Karlsson tycker att svenskarnas svar på undersökningen ger förtröstan.

– Människor som tycker att alkohol är av godo för dem själva, men ser att det skapar problem för andra är beredda till uppoffringar för andras skull. Det ger tro på mänskligheten, säger han.

Mer från Accent