Forskning

Den svenske mördaren är en full man med kniv

I Sverige påverkas det dödliga våldet i hög utsträckning av vårt sätt att konsumera alkohol, och den genomsnittlige svenske mördaren är en full man med kniv. Det visar en ny internationell studie.

Undersökningen tittar på likheter och skillnader mellan dödligt våld i Sverige, Finland och Nederländerna, och mönstret är tydligt. Den genomsnittlige mördaren i Sverige och Finland är en full man med kniv, medan den genomsnittlige mördaren i Nederländerna är nykter och använder skjutvapen, skriver TT.

Att alkohol inte är en viktig faktor i den nederländska mordstatistiken tycks bero på att alkohol inte är ett lika stort problem där, enligt Johanna Hagstedt, utredare på Brå, som deltar i studien. Det finns svensk forskning som visar på ett mycket tydligt samband mellan antalet mord och mängden alkohol som konsumeras.

Standardmordet i Sverige och Finland är ett bråk mellan två fulla, manliga vänner som spårar ur och slutar med att den ena dödas med en kökskniv.

Jenny Stadigs

Mer från Accent