Forskning

Därför försämrar alkohol läkning av sår

Stora mängder alkohol försämrar hudens naturliga försvar. Läkningstiden, liksom risken för infektioner, ökar.

Sjukvården belastas hårt av patienter som kommer in med skador de ådragit sig under inverkan av alkohol, genom trafikolyckor, skjutningar eller bränder. Ett stort problem i sammanhanget är en ökad risk för dessa patienter att drabbas av infektioner. Det skriver Medical News Today.

I en ny studie har forskare kunnat visa att när en person är påverkad av alkohol minskar nivån av makrofager, en sorts vita blodceller som har till uppgift att äta upp bakterier och smuts och på så sätt håller såret rent och förhindrar infektion.

Att makrofagerna är färre hos personer påverkade av alkohol beror på minskad produktion av ett protein (MIP-1α) som lockar till sig makrofager. Även produktionen av ett annat protein (CRAMP), som normalt finns i yttersta hudlagret där det dödar bakterier och signalerar till immunförsvaret att hjälpa till, minskar.

Den som drabbas av en infektion i samband med operation får stanna på sjukhuset dubbelt så länge, löper större risk att få tillbaka infektioner och dubbelt så stor risk att dö som den som inte var berusade när skadan skedde.

Studien är publicerad i det vetenskapliga magasinet Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Mer från Accent