Cannabis

Danskar försitter chansen att få kunskap om medicinsk cannabis

Sedan årsskiftet kan medicinsk cannabis på försök både skrivas ut på recept och odlas lagligt i Danmark. Men det utmärkta tillfället att skaffa kunskap har danskarna försuttit.

Den som hoppas att kunskapen om medicinsk cannabis kommer att öka efter att Danmark sedan årsskiftet, på försök, tillåter odling och förskrivning av medicinsk cannabis, kommer att bli besviken.

Totalt har 10 miljoner danska kronor avsatts för vetenskapliga undersökningar. Pengarna ska fördelas på två–fyra projekt. Det rapporterar Videnskab.dk.

Det är så lite pengar och så få projekt att det i verkligheten blir omöjligt att få fram kunskap som kan säga något säkert om medicinsk cannabis, hävdar Nanna Brix Finnerup, som forskar på cannabis effekter på smärta.

– Det är mycket begränsat hur mycket kunskap man kan få fram av två–fyra studier. Man kan till exempel bara undersöka en speciell typ av smärta och en–två sorters cannabis i en studie. Och den ska vara mycket stor innan man kan vara säker på resultatet, säger hon till Videsnkab.dk .

Hon konstaterar också att det finns 5–10 studier som visar att vissa sorter inte har någon effekt på smärta.

– Så oavsett vad en ny studie visar så är det en droppe i havet, som inte kommer att kunna fastslå om det finns någon effekt, säger hon.

Senast i maj 2020 ska forskningsresultaten rapporteras, vilket betyder att forskarna bara har två år på sig att fundera ut ett upplägg, hitta försökspersoner, göra undersökningar samt analysera och tolka resultaten.

– Det gör det väldigt svårt att säga något om biverkningar på lång sikt, säger Nanna Brix Finnerup.

Thomas Senderovitz, från Läkemedelsstyrelsen, anser dock inte att det är statens sak att finansiera testning av nya produkter.

– Det brukar vara företag som gör det. Skulle privata aktörer också vara villiga att undersöka effekter är de välkomna, säger han till Videnskab.dk.

Läkemedelsstyrelsen påpekar att det ligger mindre evidens bakom beslutet att tillåta cannabis i medicinskt syfte, än det normalt gör innan nya preparat släpps ut på marknaden och att läkare därför i första hand ska ordinera mer beprövade läkemedel.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer