Danmark

Danskar förkortar livet med alkohol

Ny forskning visar att tobak och alkohol sänker den danska medellivslängden med upp till sex år.

Om danskarna slutade röka och dricka skulle medellivslängden stiga med minst fyra år. För några städer handlar det om så mycket som sex år. Det visar en ny rapport från danska Sundhetsstyrelsen.

Den genomsnittliga livslängden för hela Danmark var 79,1 år mellan åren 2007 och 2011. Lägst var den på Lolland (75,9 år) och i Köpenhamn (76,9 år). Högst meddellivslängd hade Rudersdal (81,4 år) och Lyngby-Taarbæk (81,5 år).

De geografiska skillnaderna kan främst tillskrivas sociala skillnader i beteenden som påverkar hälsan, främst användningen av alkohol och tobak. En tidigare undersökning visar att rökning och alkohol kan förklara 75 – 97 procent av ökningen i dödlighet mellan 1985 och 2009,  samt mellan 60 och 70 procent av de sociala skillnaderna.

Resultaten baserar sig på siffror från alla Danmarks 98 kommuner samt Köpenhamns tio stadsdelar.

Mer från Accent