Cannabis

Dåliga skolresultat för cannabisanvändare

Ju mer cannabis desto mindre chans att klara skolan. Det visar en ny studie på ungdomar i Australien och Nya Zeeland.

En sammanställning av tre longitudinella undersökningar från Australien och Nya Zeeland visar att ungdomar som använder cannabis dagligen i 17-årsåldern inte går ut gymnasiet eller skaffar högskoleutbildning i samma utsträckning som kamrater som inte använder drogen.

Vid 30-års ålder var de dagliga cannabisrökarna i högre grad beroende av cannabis eller andra droger och hade oftare försökt begå självmord än gruppen som inte använde cannabis när de var 17.

Sambandet är tydligt. Ju mer cannabis desto större problem.

Studien är presenterad i septembernumret av The Lancet.

Läs också Läkartidningen.

Mer från Accent