Trafik

Cykla full upplevs som acceptabelt

Många ser det som fullt acceptabelt att sätta sig på cykeln även när de är alkoholpåverkade, visar en studie.

VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, har med pengar från Länsförsäkringars forskningsfond tittat på cykling och alkohol. I studien har man tittat analyserat 236 fall där cyklister omkommit mellan 2006 och 2015.

27 av de omkomna hade alkohol i blodet, och 156 hade det inte. För de övriga 53 fanns ingen data.

– De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade, säger Åsa Forsman, forskare på VTI i ett pressmeddelande.

Vidare genomfördes även en intervjustudie för att ta reda på svenskarnas inställning till cykling och alkohol. Resultatet tyder på att många ser fördelar med att ta cykeln, även efter att de druckit och att många tror att omgivningen ser det som accepterat.

– Analysen pekar på att det är socialt accepterat att cykla alkoholpåverkad så länge cyklingen kan genomföras på ett säkert sätt. Det förväntas dock att en person som druckit har omdömet att själv ta beslutet att avstå, säger Jonas Ihlström, forskare på VTI.

Att införa en promillegräns för när man lagligt får cykla alkoholpåverkad är inte något som forskarna rekommenderar. I stället föreslår man informationskampanjer mot att cykla alkoholpåverkad.

Studien ingår i ett forskningsprogram om oskyddade och hjulburna trafikanter och som löper över tre år. Programmet avslutades vid årskiftet och resultaten kommer att presenteras vid Transportforum 2018.

Mer från Accent