CAN

Claudia Fahlke får CANs drogforskningspris

Claudia Fahlke får årets drogforskningspris för framstående insatser inom experimentell och klinisk psykologisk forskning. Claudia Fahlke är legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Enligt prismotiveringen har Claudia Fahlkes mångsidiga forskning innefattat studier på både djur och människor. Hon är en tvärvetenskaplig forskare som amarbetar med kollegor från såväl socialt arbete, psykiatri, farmakologi som genetik.

Bidragit till ökad förståelse

Hon har bland annat bidragit till att öka förståelsen av psykologiska och neurobiologiska faktorer hos socialt stabila personer med alkoholberoende. Hon har också funnit att alkoholberoende personer, med en ärftligt nedsatt dopaminfunktion, utvecklar särskilt svårartade beroendetillstånd med såväl ökad risk för förtidig död och ökad återfallsbenägenhet efter behandling.

I en av Claudia Fahlkes senaste studier har hon uppmärksammat den negativa effekt som barndomstrauma har på serotoninfunktionen hos män med alkoholberoende. Hon har också visat att hjärnans serotoninfunktion, som bland annat, reglerar sinnesstämning och impulskontroll, försämras snabbare hos kvinnor med problematisk alkoholkonsumtion jämfört med män.

Nytt centrum för forskning och utbildning

Claudia Fahlke har varit drivande i att etablera missbrukspsykologi som ett akademiskt ämnesområde inom svensk psykologi. Hon har flera förtroendeuppdrag inom sitt område och är sammankallande för det tvärvetenskapliga Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) i Västra Götaland. Medlemmarna i detta nätverk har varit drivande för tillkomsten av ett nytt centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Psykologiska Institutionen på Göteborgs universitet.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset på 25 000 kronor delas ut vid CANs årsmöte idag.

Mer från Accent